دودمان نمای خاندان میرعماد

نگارش: دی ماه  1392    *

 

       مقدمه :

 

 کلیه حقوق معنوی وغیر معنوی حاصل از زحمات 30 ساله(یابیشتر) جمع آوری وتدوین  متعلق است به جناب دکتر حسین نعمت اللهی لذا کلیه پیام های تشکر وقدردانی به  (Hnemat@fanni.info )

 

هرگونه کمبود واشکال وناشیگری در ترسیم و ارایه اطلاعات دراین سایت متعلق است به عبدالله سجادیان لذا کلیه نظرات اصلاحی و انتقادات به  (as@neda.net )

 

از راهنمایی ها وپیشنهادهای همکاری برا ی بهبود وگسترش  سایت میرعماد به شدت استقبال می گردد. خواهشمندم برای اطلاع از برنامه های دردست اقدام با as@neda.net    تماس بگیرید.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

فهرست :

 

جهت سهولت دستیابی، شجره نامه در چندین صفحه مجزا( ولی مرتبط ) زیرارایه شده :

شجره نامه ازحضرت آدم ابوالبشر تا حضرت محمد(ص) به روایت میرزاحسین خاتون آبادی(آزاد)

 

شجره نامه ازحضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام

  اولاد حاج میرمحمد(1-30) -  خانواده های  نعمت اللهی واوحدی  

 اولاد میرمحمدصادق(6-31) شامل :

                      خانواده های  خاتون آبادی ،  مدنی  و  مدنی پور

                      خانواده میرزا حسین خاتون آبادی(آزاد)

                      خانواده های مدنی، ربانی ،صدرزاده          

اولاد میرزا زینالعابدین(7-31)  خانواده های  میرعمادی  و  جذبی

اولاد میرزا محمدعلی(11-31)    خانواده های مدرس، المدرس، مدرس پور، مدرس زاده، میرعمادی

اولاد میرمحمدباقر(13-31)        خانواده مدنی اصفهانی

اولاد میرسیدمحمد(6-30)          خانواده های سجادیان، مدنی،  سجادیان موسوی، *

اولاد میرمحمدحسین (3-28)       خانواده های امامی (ائمه جمعه تهران)، امامیه، ظهیر، سجادی وسجادیان(تهران)*

 اولاد میرسیدجعفر(4-28)        خانواده سادات

اولاد میرمحمدحسین(25-31)     خانواده های  مدرس، میرعمادى، مهدوى، حسینی

 

 

        تاریخ ها اگربا قید "ق" یا "قمری" همراه نباشند همه شمسی هستند.

 

        کلیک بر روی پیکانهای سفید رنگ درهرصفحه صفحات نسل های قبلی (اجداد) یا بعدی ( اولاد) رانشان خواهد داد.

      با  کلیک برنام همسردرهرقاب میتوانید شجره خانوادگی این همسررا ملاحظه نمایید.

 

      دی ماه 1392- عکس بسیاری ازافراد اضافه شد. برای دیدن عکس اشخاص (درصورتیکه موجودباشد)  روی اسامی آنها کلیک کنید.

 

        بهترین تنظیم برای مشاهده این صفحات 800 در 600 پیکسل است.

 

        به لطف آقایان مهدی خاتون آبادی(59-35) و صفاعلی نعمت اللهی (5-34) تصاویرشجره نامه نفیس اصلی ( به خط ونقاشی  مرحوم میرزاحسین خاتون آبادی ( آزاد)) و نسخه دومی که ایشان برای مرحوم آقامیرزا زین العابدین نعمت اللهی تهیه نموده بودند (واکنون نزد جناب میرعباس نعمت اللهی نگهداری میشود) موجود است.

    علاقمندان به دریافت این تصاویربا من  تماس بگیرند.

 

عبدالله سجادیان       as@neda.net

 

---------------------------------------------------------------------------------------

* باتشکراز:

            آقای آرمان آوند فقیه برای ارسال اطلاعات اولاد میرمحمدحسین(3-28) درتهران

            آقای محمد مدنی (237-35) برای تحقیق وتصحیح اتصال شاخه سجادیان موسوی

            آقای دکتراحمد مدنی(236-37) برای استخراج اضافات وتصحیحات متعدد ازمصالحه نامه های تاریخی که دراختیاردارند.

            آقامهدی سجادیان برای تکمیل اطلاعات اولاد آقامرتضی سجادیان